Bezpečnostní služby

Jsme ochotni a schopni vypracovat speciální program ochrany každé osoby i objektu na základě konkrétního přání a představy zákazníka. Specializujeme se především na:

Ostraha objektů je zajištěna dle potřeb zákazníka 12 i 24 hodin denně. Odborní pracovníci s kvalitním výcvikem ve výborné fyzické kondici a s kvalifikovanou teoretickou přípravou mohou být na přání zákazníka vybaveni přiměřenými technickými prostředky. Kontroly objektů vždy probíhají dle konkrétního přání a požadavku zákazníka. Mohou probíhat formou namátkové kontroly vozidel a jejich dovezeného či vyvezeného obsahu. Kontrolu osob, pohybujících se po objektu lze zajistit např. průkazy k oprávnění volného pohybu po areálu či budově, nebo zápisem každého návštěvníka, atd...

- Vrátnická služba, pochůzková služba
- Vedení knih návštěv, vozidel, apod.
- Kontrola přijíždějících/odjíždějících vozidel + Regulace dopravy
- Důsledná kontrola vyvážení a vynášení majetku a materiálu dle dodacích listů
- Ostraha závodu před vniknutím cizích osob
- Kontrola výskytu nebezpečných předmětů
- Ochrana a kontrola zajištěnosti skladů a pracovišť

Strážný se psem - ostraha psovod Strážný - ostraha objektů Ozbrojená ostraha s bezpečnostním kufrem

Hotelovou a informační službu zajišťujeme vnitřní a vnější ostrahou hotelů . Dále poskytujeme ochranu personálu i hostů, ochranu osobního majetku hostů, střežení hotelových parkovišť. Naši pracovníci a pracovnice jsou řádně vyškoleni a mají společenské a příjemné vystupování. V tomto případě preferujeme hlavně komunikativní schopnosti pracovníků, flexibilitu a určitý stupeň všeobecných znalostí strážných.

- Vnější i vnitřní ostraha hotelu
- Ochrana majetku před poškozením, zničením či ztrátou 
- Střežení hotelového parkoviště 
- Ochrana personálu a hostů a ochrana osobního majetku hostů 
- Doprovod při převozu peněz, např. odvozy tržeb 
- Poskytování informací hostům o zařízeních hotelu a službách 
- Bezpečnostní a požární prevence (BOZPO) 
- Při pravidelných obchůzkách kontrola el. zařízení 
- Upozornění na požárně nebezpečné jednání hostů i personálu 
- Hlášení vzniklých závad 
- Organizace prací spojených s odstraňováním následků mimořádných událostí, poruch apod.

Další služby: Pokud naši firmu pověříte ochranou Vás a Vašeho majetku , je pro nás samozřejmostí zajistit Vám komplexní servis bezpečnostních služeb dle Vašich potřeb a požadavků. Mezi takové služby patří: Doprovody při převozu finančních hotovostí a cenin,  zabezpečovací kamerové systémy a úklidové služby.